FOEG Federació d'Organitzacións Empresarials de Girona

Tamany de lletra -a +a

Directori d'empreses
Cercar
Diumenge, 26 de maig del 2024

Què és la FOEG?

La FOEG és un lobby empresarial que treballa per representar i defensar les empreses, organitzacions sectorials i gremis de les comarques gironines. Constituïda l' any 1987, és una organització de caràcter associatiu i sense ànim de lucre.

El nostre principal objectiu és sumar les forces dels empresaris gironins a través dels seus gremis i associacions, per tal de millorar la defensa dels seus interessos, i per aconseguir també una major representativitat davant els agents socials i les administracions públiques, en projecció d'unitat i de lobby empresarial.

Els principals serveis que la FOEG ofereix són:

  • Ésser un interlocutor vàlid davant els organismes de les Administracions Públiques 
  • Assessorament al col·lectiu empresarial en temes de negociació col·lectiva.
  • Informació a l'abast sobre reglamentació laboral, fiscal i tributació.
  • Estudis de millora de productivitat i recursos.
  • Accedir als serveis que ens ofereixen les organitzacions d' àmbit superior.
  • Servei de l' Eurofinestreta a la Comunitat Europea.
  • Procurar una formació a les empreses i els seus treballadors amb estreta col·laboració amb la Direcció General d' Ocupació del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i el FORCEM (Fundació per a la Formació Contínua a les Empreses).
  • Oferiment de convenis de contractació extern.

Aquesta voluntat de servei és la que ens mou a recollir els suggeriments dels nostres associats, per poder-los millorar i ampliar cada dia.

 

Qui en pot formar part?

La FOEG acull totes aquelles federacions, agrupacions, associacions, gremis, unions i col·legis de les comarques gironines que tenen com a finalitat la defensa de la iniciativa privada i la lliure economia de mercat. La FOEG també aplega totes aquelles empreses gironines que no disposen d' una organització patronal en la qual puguin estar representades.

Àrea privada

No registrat?
Heu oblidat la contrasenya?